Urlop wychowawczy – co warto wiedzieć?

Strona główna Blog Urlop wychowawczy – co warto wiedzieć?
  2019-03-12 00:00:00 Aktualizacja: 2019-03-12 10:54:26

Wychowywanie dziecka to bez wątpienia najważniejsze zadanie każdego rodzica. Na szczęście polskie prawo pracy zawiera kilka zapisów, które ułatwią to zadanie pracującym rodzicom. Poza oczywistym urlopem macierzyńskim (lub tacierzyńskim] istnieje także urlop wychowawczy. Czym jest i kiedy oraz na jakich zasadach można go wykorzystać?

Urlop wychowawczy ma na celu stworzenie rodzicom warunków umożlwiających opiekę nad małym dzieckiem. Z urlopu tego mogą skorzystać tylko pracownicy – zarówno ojciec jak i matka.

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, pod warunkiem, że jesteś zatrudniony przez co najmniej pół roku. Urlop możesz wykorzystać najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, który wymagany jest do skorzystania z urlopu wychowawczego, wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia. I to bez względu na długość przerw między poszczególnymi okresami, wymiar czasu pracy czy tryb rozwiązania stosunku pracy. Podobnie na prawo do urlopu nie ma wpływu rodzaj umowy o pracę, rodzaj pracodawcy, wymiar czasu pracy czy podstawa nawiązania stosunku pracy.

Zasady dotyczące wykorzystania urlopu wychowawczego

Urlop ten możesz wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach. Żeby móc z niego skorzystać, musisz przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu złożyć u pracodawcy wniosek, na podstawie którego jest on zobligowany udzielić Ci tego urlopu. To ty decydujesz, w jakim stopniu wykorzystasz urlop i na ile części go podzielisz. Co ciekawe, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice.

Chociaż w trakcie urlopu wychowawczego stosunek pracy jest zawieszony, to jednej okres ten wlicza się do okresu zartudnienia. Nie musisz się więc martwić o swoje uprawnienia pracownicze i staż pracy. Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem podlegasz ochronie przez rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca nie może cię zwolnić na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu aż do jego zakończenia.

Co z pracownikami zatrudnionymi na umowie innej niż umowa o pracę?

Od 1 września 2013 osoby pracujące na umowie zlecenia, umowie agencyjnej, prowadzące firmę, nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS zyskały takie same prawa, jak pracownicy etatowi. Wszystko dlatego, że składki za osoby zajmujące się dziećmi opłacane są z budżetu państwa.

Żeby jednak podlegać ubezpieczeniom, należy w terminie 7 dni od ustania jednego z powyższych tytułów złożyć do ZUS stosowne oświadczenie. W przypadku osób, które są ubezpieczone od co najmniej 6 miesięcy, państwo opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Jeśli zaś chodzi o osoby dotychczas nieubezpieczone lub ubezpieczone przez okres krótszy niż pół roku, budżet finansuje tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Co z urlopem wypoczynkowym?

Urlop wychowawczy nie ma żadnego wpływu na przysługujący urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Urlop wypoczynkowy nie ulega przedawnieniu ani nie jest proporcjonalnie obniżany z powody wykorzystania urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróciło do pracy.