Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę kwalifikacyjną

Strona główna Blog Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę kwalifikacyjną
  2019-06-19 00:00:00 Aktualizacja: 2019-06-19 14:06:23

Rozmowa kwalifikacyjna to nieodłączna część procesu rekrutacji. Umożliwia poznanie kandydata i skonfrontowanie informacji deklarowanych w CV z rzeczywistością. Jednak sam wywiad z kandydatem daje dużo więcej możliwości. To, czy je wykorzystasz, zależy od odpowiedniego przygotowania i uważnego słuchania tego, co mówi kandydat. Istotne jest też wybranie odpowiedniej techniki prowadzenia rozmowy.

Technika prowadzenia rozmowy

Istnieje wiele różnych metod prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Jedną z nich jest wywiad oparty na kryteriach. Polega on na zadaniu serii uporządkowanych pytań, które mają na celu przetestowanie wiedzy kandydata. Wywiad taki pozwala na zgromadzenie konkretnej wiedzy na temat umiejętności osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz jej przydatności w firmie. To bardzo sformalizowana forma rozmowy, wymagająca od osoby prowadzącej wywiad umiejętnego formułowania pytań. Niesie również za sobą ryzyko niedostatecznego zbadania kandydata.

Inną popularną techniką jest wywiad behawioralny. Tutaj kluczem jest analiza przeszłości zawodowej kandydata, by ocenić, jak radził sobie z powierzanymi mu zadaniami. Technika ta zakłada, że to, jak potencjalny pracownik pracował kiedyś, będzie miało wpływ na jego pracę w naszej firmie.

Przygotowania

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej warto dobrze się zastanowić nie tylko nad wyborem metody prowadzenia wywiadu, ale też nad tym, co, gdzie i jak chcemy przekazać oraz czego się dowiedzieć.

Wymagania. Jaka jest specyfikacja oferowanego stanowiska? Jakich umiejętności i doświadczenia oczekuję od kandydata? Jakie są możliwości rozwoju zawodowego? Jakich cech charakteru spodziewam się po kandydacie?

Analiza CV i życiorysu. Dokładnie zapoznaj się z dokumentami dostarczonymi przez kandydata. Znajdź w nich mocne i słabe strony osoby aplikującej na oferowane stanowisko. Być może stwierdzisz, że warto zadać kandydatowi pytania z konkretnych dziedzin, które rozwieją wątpliwości, jakie mogły się pojawić w trakcie lektury CV lub życiorysu. Dowiedz się więcej na temat wcześniejszych miejsc pracy tej osoby. Jeżeli pracował na stanowisku kierowniczym, warto się dowiedzieć, ile osób mu podlegało i jak radził sobie z kierowaniem taką grupą osób. Przygotuj pytania istotne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiega.

Przygotuj szczegółowy opis stanowiska. Możesz być pewien, że kandydat będzie zadawał pytania dotyczące stanowiska oraz firmy. Jeśli dobrze się przygotujesz na ewentualne szczegółowe pytania, będziesz mógł udzielać pewnych i zadowalających odpowiedzi. To istotne, ponieważ zostaniesz odebrany przez kandydata jako profesjonalista.

Gdzie przeprowadzić rozmowę? Znajdź pomieszczenie, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał w rozmowie. Wyłącz telefon lub przekieruj połączenia. Poproś pracowników, by w trakcie rozmowy nie pukali do biura. Istotne znaczenie dla zredukowania stresu kandydata ma wystrój biura. Im bardziej nieformalny, tym lepiej.

Zrób plan rozmowy

Spisanie plany rozmowy pozwoli przeprowadzić ją sprawnie i konkretnie. Sporządź listę pytań, które chcesz zadać, aby o żadnym nie zapomnieć. Określ strukturę rozmowy i trzymaj się jej.

Na początku rozmowy przedstaw się, nakreśl jej przebieg i poinformuj kandydata, jak długo potrwa wywiad. Wszystko to pomoże kandydatowi się odprężyć, co pozytywnie wpłynie na możliwość uzyskania od niego jak najwięcej potrzebnych informacji. Warto poprosić go również o zgodę na robienie notatek – nie będzie się wówczas niepokoił, kiedy nagle zaczniesz notować jego wypowiedzi.

Jak zadawać pytania

Istnieją różne techniki zadawania pytań, z których można skorzystać w trakcie rozmowy.

  • Otwarte – pytania, które umożliwiają uzyskanie wielu informacji.
  • Sondujące – pytania dotyczące szczegółów, np. podanych jako odpowiedzi do pytań otwartych.
  • Zamknięte – pytania dotyczące prostych faktów lub dające możliwość wyboru tylko z określonej puli odpowiedzi
  • Hipotetyczne – "co zrobiłby Pan, gdyby", "jak by się Pani poczuła, gdyby". Takie pytania dają pewien obraz możliwej reakcji kandydata w danej sytuacji, ale nie powinny być brane dosłownie, ponieważ rzeczywista reakcja może się różnić.

Zrób dobre wrażenie

Podczas rozmowy kandydaci wyrabiają sobie opinię na temat Twojej firmy. Zniszczone pomieszczenia, nieporządek, brud lub uszkodzone i mocno zużyte wyposażenie biura stawiają firmę w złym świetle. Podobnie złe przygotowanie oraz zachowanie rekrutera jest negatywnym świadectwem na temat firmy. Aby zapewnić dobre postrzeganie firmy przez kandydata, bądź dobrze zorganizowany oraz punktualnie przybądź na rozmowę! Jeśli czegoś oczekujesz od kandydata, sam również sprostaj tym oczekiwaniom!

Na zakończenie

Pod koniec rozmowy daj kandydatowi możliwość zadania pytań dotyczących kwestii, które są dla nich niejasne lub zostały pominięte w trakcie rozmowy. Poinformuj kandydata, jak wyglądają dalsze etapy rekrutacji. Określ terminu i podaj w przybliżeniu, kiedy kandydat dostanie informację o decyzji. Jeśli planowane są kolejne rozmowy, powiedz o tym kandydatowi. Wskaż również, czy te rozmowy będą przeprowadzane w większej grupie, w cztery oczy a może będą miały formę testu.

Po rozmowie

Sporządź notatki dotyczące swoich odczuć i wrażeń na temat kandydata. Wypisz kluczowe kwestie i ustalenia, jakie poczyniono podczas rozmowy. Takie zwięzłe notatki sprawią, że nie zapomnisz o niczym ważnym, zwłaszcza, jeśli masz kilku kandydatów. Pomoże to również porównać ich ze sobą.

Nie bagatelizuj wagi odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli oczekujesz tego od kandydata, to tym bardziej sam dobrze się przygotuj. Bądź punktualny i zorganizowany. Wszystko to sprawi, że rozmowa będzie konkretna, rzeczowa i pomoże Ci zdobyć dużo informacji na temat kandydata. Zrobisz też dobre wrażenie na osobie aplikującej i staniesz się w jej oczach profesjonalistą.