Strona główna Wyszukiwanie Pracownik socjalny
Oferta nieaktualna

Pracownik socjalny

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis oferty:
1. Realizowanie pracy socjalnej, w tym także przez wykorzystanie narzędzia pracy jakim jest kontrakt socjalny zawierany z klientem/rodziną w celu rozwiązania ich problemów życiowych; 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby/rodziny; 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, skutecznie wykorzystując w tym celu obowiązujące przepisy prawa; 4. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa dot. możliwości rozwiązywania problemów oraz uzyskania pomocy realizowanej przez inne instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, a także wspieranie w uzyskaniu pomocy; 5. Podejmowanie współpracy i współdziałanie z innymi specjalistami, a także innymi podmiotami (organizacjami i instytucjami) w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie skutków ubóstwa; 6. Podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach patologicznych, kryzysowych, zdarzeniach losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych; 7. Organizowanie i uczestniczenie w projektach socjalnych (np.: zabawa karnawałowa dla dzieci z ubogich rodzin, ogniska integracyjne i imprezy kulturalne i okolicznościowe dla wybranych grup społecznych, itp.); 8. Wprowadzanie i systematyczne uaktualnianie danych dot. klienta/rodziny do systemu komputerowego, w tym także pracę socjalną i kontrakt socjalny; 9. Prowadzenie obowiązującej w Ośrodku dokumentacji.

WYMAGANIA

Opis wymagań:
Wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz.163, z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 7/, poz.320), znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej, znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania postanowień i decyzji. Wymagania dodatkowe: dobra znajomość i obsługa programu , umiejętność interpretowania przepisów prawnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność.

Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny, -życiorys CV, -kserokopie świadectw pracy, -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, -oświadczenie o niekaralności, -kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych : 1/podpisanej klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679). 2/ podpisania klauzuli informacyjnej -w załączeniu Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.mops.boleslawiec.pl, BIP. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Wrzeszcz tel. 0-75 /645-78-23 Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. 13 sekretariat I piętro, w terminie do 24.09.2021 r. z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko -pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Liczba godzin w tygodniu:
40

Liczba godzin w miesiącu:
160

OFERUJEMY

Wynagrodzenie
2800 - 2800

Forma współpracy:
Umowa o pracę na okres próbny


Kontakt

Pracodawca:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Miejsce pracy:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy

Preferowany sposób kontaktu:
{"pl":"{\"pl\":\"{\\\"pl\\\":\\\"{\\\\\\\"pl\\\\\\\":\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\

Osoba kontaktowa:
Anna Wrzeszcz

Telefon:
75-6457823

Link do oferty: Liczba wyświetleń oferty : 256
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU
Zobacz profil
Informacje o ofercie
 Data dodania: 2021-09-02
 Rekrutacja do: 2021-09-24
 Planowany dzień zatrudnienia: 2021-10-01

Zobacz szczegóły

Podziel się tą ofertą

cbop
Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
  • Brak ofert